Podmínky použití

Uděluji fyzické osobě Luborovi Štětkovi, se sídlem Klučov 145, Český Brod, 282 01, IČ 04978226, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.
Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Fyzická osoba Lubor Štětka si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může Fyzická osoba Lubor Štětka pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že fyzická osoba Lubor Štětka je oprávněn předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je fyzická osoba Lubor Štětka oprávněn předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a fyzickou osobou Luborem Štětktou.
Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze fyzické osoby Lubora Štětky, ten si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.